Korshunov Mining Plant

Contacts

Korshunov Mining Plant P

Address: Russia, 665651, Irkutsk Region,
Zheleznogorsk-Ilyimsky, Ivashchenko St., 9A/1
Tel./fax: +7 (395-66) 3-26-05, +7 (395-66) 3-14-39
E-mail: office@korgok.ru